Content Marketing, sociala medier och karaktärsdrivet innehåll

Content marketing innebär relevant och värdeskapande kommunikation i egna kanaler, något som kan komplettera traditionell marknadsföring och länkas ihop med en PR-plan och sociala medier.

Lovisa Sandström Group är en innehållsbyrå som hjälper dig att berätta engagerande historier om ditt varumärke i dina egna kanaler eller i sociala medier.

Vi tar fram strategier för dina digitala kanaler, producerar innehåll till sociala medier och webb och engagerar sedan rätt målgrupp med hjälp av våra ambassadörer.

Vår målgrupp är aktiva kvinnor, 25 till 45 år, och vi känner dem utan och innan. Tillsammans med våra ambassadörer Titti Schultz, Jessica Almenäs, Sofie Sarenbrandt och självklart Lovisa Sandström engagerar vi fler följare och driver trafik till era kanaler.

Vi producerar olika former av content, t ex rörligt innehåll, podcasts, text och bild. Vi kan även skapa events och knyta ihop det digitala med analoga, delningsbara ögonblick.

Vill du samarbeta med oss? – Kontakta info@lsgroup.se

lofsan_press copy  sarenbrandt copy jessia_almenas copytitti copy